,,Nenechte se napálit! Odhalte vady a nedodělky včas!,,

Špitt Jan, DiS.

Čajkovského 45/6
779 00 Olomouc

https://www.facebook.com/home.inspekce.cz/
ICO: 03790088

mob.: 724 583 125
mail: jan.spitt@centrum.cz

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.

Anketa

KDO JE INSPEKTOR NEMOVITOSTÍ

   Inspektor nemovitostí je osoba znalá stavebnictvích technologií, reklamačních procesů a výstavby ve všech fázích. Jedná se o osobu znalou i v oborech technického zařízení staveb (elektrotechnika, vytápění, klimatizace, apod.). Pro klienta provádí před realizací koupě kontrolu stavu nemovitosti (bytu, domu).

   Inspektor ví kam se podívat. Je totiž nutné vycházet z předpokladu, že klient, který si služby inspektora objedná je osobou, která nemá, nebo nemusí mít patřičné stavební vzdělání a informace ze stavebnictví. Inspektor vady vždy nalezne, je však nutné nalezené vady vyhodnotit a klasifikovat jak svou závažností tak mírou akceptovatelnosti s ohledem na typ a stáří nemovitosti a finanční kalkulací.

   Nemusí jít jen o starší nemovitost, ale i při koupi nového bytu od developera inspekce nemovitosti odhalí všechny zjevné a skryté vady.

   Inspektor nemovitostí je navíc osobou, která umí adekvátně posoudit architektonické a technické řešení projektu ještě před tím, než uhradíte zálohu prodávajícímu. Nevěřte vizualizacím stavebních firem a developerů, které jsou jen marketingovou vábničkou a pouhým nesmluvním dokumentem. Setkal jsem se s tak vysokou úrovní nesouladu vizualizací a skutečnosti až je to smutné.

   V současnosti je běžnou hvězdou a stálicí ve stavebnictví snižování kvality stavebních prací a to natolik významné, že stavební firmy místo investic do růstu odbornosti a vzdělání svých zaměstnanců investují prostředky do kamufláží chyb, šikovných právníků a smluv, že jsou po koupi nemovitosti mnohdy kupující odkázáni na psychiatrickou léčebnu.

Inspekcí nemovitosti se tedy rozumí průzkum stavebně-technického stavu nemovitosti. Nejde tedy o státní kontrolní orgán či instituci, ani o činnost, prováděnou z pověření orgánu státní správy.

Co při prohlídce kontrolujeme?

 • Střechu
 • Nosné konstrukce
 • Hydroizolace
 • Výplně otvorů (okna, dveře)
 • Podlahy
 • Úpravy povrchů a obklady
 • Kompletační konstrukce (klempířské prvky, zámečnické konstrukce, truhlářské konstrukce)
 • Technická zařízení (vytápění, vzduchotechnika, chlazení)
 • Elektroinstalace
 • Sanitární zařízení (zařizovací předměty, vodovod, kanalizace, plynovod, příprava teplé vody)
 • Požární bezpečnost
 • Dostupnost dokladů stavby a revizí
 • Soulad s předpisy a technickými normami